Impact Church South- Africa heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Donaties aan Impact Church zijn fiscaal aftrekbaar. Vanwege de ANBI status publiceren wij de volgende gegevens:

Naam: Impact Church South-Africa

RSIN/fiscaal nummer: 8634 33 741

Adres: Prunuslaan 47, 2802 SC, Gouda

Doelstelling:

Impact Church South-Africa stelt zich ten doel, Jongeren (leeftijd 13-35) bereiken met het evangelie, door middel van het geven van bijbelstudies, jongerendiensten houden, leiderschaps en discipelschapstrainingen geven. Ook gaan we naar de hogere scholen om daar het evangelie te brengen.

Voor de kinderen (leeftijd 4-12) hebben we een zondagsschool opgezet waar ze elke week heen kunnen lopen om zo ook meer te leren over de Here Jezus en wie ze mogen zijn in Hem.

In de vakanties hebben we een programma voor de kinderen waar ze elke ochtend welkom zijn. Ze krijgen een bijbelverhaal te horen, we gaan met ze zingen en er zal tijd zijn voor sport, spel en ontspanning.

Ons verlangen is om het gebouw elke dag open te stellen voor deze doelgroepen. Er te zijn voor deze kwetsbare kinderen en jongeren waar we kunnen.

We hopen dat je na het bekijken van deze website enthousiast bent en samen met ons achter onze roeping wilt gaan staan!

Bestuur:

Het bestuur bestaat uit 5 personen:

Alfred Jongile: Voorzitter

Abe Baardman: Secretaris

Ivar Knotters: Penningmeester

Leendert van der Hoek: bestuurslid

Annemieke Jongile: bestuurslid

Activiteiten:

Er zijn iedere week samenkomsten voor de jeugd en de kinderen en iedere maand zijn er (huiselijke) bijeenkomsten o.a. @homes, gebedsgroep,  Worship events en er worden bijeenkomsten rondom (kerkelijke) feestdagen georganiseerd.

Beleidsplan

De kernwaarden die Impact church South-Africa heeft zijn, Jongeren (leeftijd 13-35) bereiken met het evangelie, door middel van het geven van bijbelstudies, jongerendiensten houden, leiderschaps en discipelschapstrainingen geven. Ook zullen we naar de hogere scholen gaan om daar het evangelie te brengen.

Voor de kinderen (leeftijd 4-12) zullen we een zondagsschool gaan opzetten waar ze elke week heen kunnen lopen om zo ook meer te leren over de Here Jezus en wie ze mogen zijn in Hem.

In de vakanties hebben we een programma voor de kinderen waar ze elke ochtend welkom zijn. Ze krijgen een bijbelverhaal te horen, we gaan met ze zingen en er zal tijd zijn voor sport, spel en ontspanning.

Ons verlangen is om het gebouw elke dag open te stellen voor deze doelgroepen. Er te zijn voor deze kwetsbare kinderen en jongeren waar we kunnen.

Impact Church South-Africa wil bovenstaande bereiken door: het houden van bijeenkomsten voor de jongeren; het houden van zondagse samenkomsten; de prediking van het Woord van God; kinder-, jeugd- en jongerenwerk; het vieren van het avondmaal met gelovigen; de bediening van de waterdoop aan gelovigen; het geven van geloofsonderricht en trainingen; (kleine) groepen voor: gebed, bijbelstudie, ontmoeting en zorg voor mensen; het naar vermogen verlenen van pastorale en diaconale zorg; dienstbetoon aan de samenleving, onder meer door het samenwerken met en het ondersteunen van personen en verbanden die vanuit dezelfde opdracht denken en handelen; het streven naar goede betrekkingen met andere geloofsgemeenschappen; het geven van persoonlijke coaching; het organiseren van evenementen.

Beloningsbeleid:

Ten aanzien van de bestuurswerkzaamheden wordt geen beloning gegeven aan de bestuurders. De bestuursactiviteiten worden op geheel vrijwillige basis uitgevoerd door de bestuurders. (zie statuten voor evt aanvulling)

Financieel overzicht:

Binnenkort kunt u hier het financiële overzicht downloaden.